Wellcome to National Portal
বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিএবি এর প্রকাশনা

Newsletters

Sl. No Name of the Publication
1 Newsletter-June’2011
2 Newsletter-September’2011
3 Newsletter-December’2011
4 Newsletter-March’2012
5 Newsletter-March’2014
6 Newsletter-September’2014
7 Newsletter-March 2015
8 Newsletter-September’2015
9 Newsletter-March'2016
10 News letter- February'2018
11 News letter- December'2018
12 News letter- June'2019
13 News letter- December'2019
14 News letter- June'2020
15 Newsletter-August 2021
16 Newsletter- January 2022
17 Newsletter-July 2022

 

World Accreditation Day Souvenir

Sl. No Year
1 9 June 2011
2 9 June 2012
3 9 June 2013
4 9 June 2014
5 9 June 2015
6 9 June 2017
7 9 June 2018
8 9 June 2019
9 9 June 2020
10 9 June 2021
11 9 June 2022

 

Others

Sl. No Year
01 Accreditation Handbook

 

Annual Report

Sl. No Year
1 Yearly report 2011-2012
2 Five Years’ Report (2006-2011)
3 Yearly Report 2012-2013
4  Five (05) Years’ Success of BAB
5  Yearly Report 2013-2014
6 Yearly Report 2016-17
7 Yearly Report 2017-18
8 Yearly Report 2018-19
9 Yearly Report 2019-2020
10 Yearly Report 2020-2021